Logframe Consulting Office

Magyar | English


VÁLLALKOZÓI REFERENCIÁK

Kiemelt Vállalkozói referenciáink

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: Energetikai célú földtani kutatási projektek rendszerbizonytalanságának csökkentése a Mecsek-hegység déli előtere földtani modelljének validálása példáján
A projekt költségvetése: 1 767 306 218 Ft
Támogatás összege: 986 301 837 Ft
Megvalósítási időszak: 2016 - 2018


Pályázati konstrukció: GINOP-2.1.1-15-2015-00616 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

A Mecsekérc Zrt. és konzorciumi partnerei kutatás-fejlesztési projektjének célja egy Bogád, Ellend, Keszü, Kozármisleny, Magyarsarlós, Nagykozár, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Romonya és Szemely településeket érintő 200 km² nagyságú kutatási terület geotermikus potenciáljának felmérése. A pályázat keretében két különböző típusú kutatásra kerül sor: felszíni geofizikai (2D) szeizmikus mérésekre és elektromágneses mérésekre. Eredményeként földtani keresztmetszeteket (szelvényeket) kapnak, amelyek érzékletesen szemléltetik a szerkezetek mélységét, vastagságát és kifejlődését. Közben egy olyan kutatási és fejlesztési módszert is kidolgoznak, melyet az ország más pontjain is hasznosíthatnak. A feltárt eredmények ismeretében az érintett településeknek lehetősége nyílik az esetleges geotermikus potenciál hasznosítására.

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése 
A projekt költségvetése: 2 663 081 537 Ft
Támogatás összege: 1 473 956 236 Ft
Megvalósítási időszak: 2017 - 2021


Pályázati konstrukció: GINOP-2.2.1-15-2017-00102 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

Magyarország kiváló adottságokkal bír a geotermikus energia területén, aminek még jobb kiaknázása hatalmas lehetőségeket tartogat. Ahhoz azonban, hogy ezt a kincset a jövőnek is megőrizzük, a termálvizet a hőjének kinyerése után ugyanoda vissza kell sajtolni ahonnan kinyertük. Ezt jogszabály is előírja. Ám a homokkő rétegekbe – amelyek a föld mélyén hazánk legnagyobb hévízkészleteit tárolják –, ez jelenleg nem, vagy nem versenyképes áron valósítható meg. Erre hoz megoldást ez a projekt, amely célul tűzte ki, hogy olyan, az átlagos olajipari költségszint 50%-a alatt maradó, de a legjobb olajipari gyakorlatnak megfelelő színvonalú technológiát fejleszt ki, amely nemzetközi szinten is versenyképes lesz. Ezt két újdonsággal éri el. Egyrészt az eddigieknél jóval hosszabb, 100-300 méter hosszúságú visszasajtolási szakaszokat képez ki, amely megoldással a költség jelentősen csökkenthető. Másrészt kidolgoz egy speciális hidraulikus rétegrepesztési technológiát, az ún. Frac&Pack technológiát, a laza, felső-pannon homokkövekbe történő visszasajtolás számára. A munka részeként két vízbesajtoló kutat is kialakítanak, ahol 12-18 hónapos visszasajtolási kísérletet végeznek a kifejlesztett kútkiképzési megoldások vizsgálata, értékelése és validálása céljából. 

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: A fenntartható geotermikus energiahasznosítás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése - I.

A projekt költségvetése: 458 510 124 Ft
Támogatás összege: 251 891 580 Ft
Megvalósítási időszak: 2012 - 2014


Pályázati konstrukció: GOP-2011-1.1.1 – Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A geotermikus energiahasznosítás fenntartható módon történő megvalósítását célzó jogi szabályozási rendszer a hasznosítás során lehűlt termálvíz ugyanazon formációba történő visszasajtolását írja elő. Az EU keretirányelvnek megfelelő szabályozás nem minden esetben veszi figyelembe a technológiai lehetőségeket, így annak betartása közel 40.000 munkahely létére van hatással. Hazánkban a közvetlen hőhasznosítás céljára (kertészetek üvegházai, távfűtő rendszerek, stb.) a felső-pannon korú homok kő rétegekből -kis cementáltságú és szilárdságú, rosszul osztályozott szemcseméretű, viszonylag nagy agyagtartalmú, heterogén kifejlődésű, gyakran konszolidálatlan kőzetek - termelik ki a legtöbb termálvizet. A projekt célja az volt, hogy lehetővé tegye a földgáz kiváltást eredményező közvetlen geotermikus-energia hasznosítás fenntartható és gazdaságos módon történő megvalósítását és elterjesztését hazánk területének 60-70 %-án (Alföld, Kisalföld, Dunántúl egyes területei) egy, a költségviszonyokhoz igazodó, megbízható vízbesajtoló-kút kiképzési technológia kifejlesztésével.

Megbízó: Mecsekérc Zrt.
A projekt címe: Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben

A projekt költségvetése: 441 422 659 Ft
Támogatás összege: 136 163 829 Ft
​Megvalósítási időszak: 2011 2013

Pályázati konstrukció: GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projekt célja a nagy aktivitású radióaktív hulladékok, és kiégett fűtőelemek hosszú távú tárolására alkalmas Bodai Alleurolit Formáció kőzetben (BAF) lejátszódó hő- és részben az ennek következményeként (konvekció), illetve ettől függetlenül (advekció, diffúzió) kialakuló folyadéktranszport folyamatok vizsgálata. A transzportmodellezés célja a szennyezőanyagok, esetünkben radionuklidok terjedési sebességének, irányának, koncentrációeloszlásának, a hőmérsékleteloszlásának, valamint ezek időbeli változásának vizsgálata. A transzport folyamatok modellezésének első lépése a meglévő földtani, hidrogeológiai, kőzetmechanikai és kőzetfizikai modell feltárása, mely az eddigi kutatási tevékenység eredményeként részben már adott. K+F projekttámogatás keretében a munkavállalók a projekttel kapcsolatos feladataikat látták el, ennek során munkabérük elszámolásra került. A projektbe betervezett tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök beszerzésre és üzembe helyezésre kerültek.  Piacra jutás támogatása tevékenységen belül  marketing menedzser látta el a projekttel kapcsolatos feladatait,munkabére elszámolásra került a projektben.  Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter honlapján kialakításra került a ,,Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben" projekt honlap. 


Megbízó: CODEBAR Catering Üzleti Szolgáltató Bt.   
A projekt címe: Tréning és oktatási szolgáltatások fejlesztése az Átrium Agárd Tréning és Üdülőházban
A projekt költségvetése: 72 400 000 Ft
Támogatás összege: 36 200 000 Ft
Megvalósítási időszak 2012
-2013

Pályázati konstrukció: KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

A CODEBAR Bt. az Átrium Agárd Üdülőházat jelenlegi üzemeltetője, ahol a fejlesztés megvalósult. Az üdülőház kedvező, tóparti elhelyezkedése miatt a nyári szezonban kedvelt turista célpont. A cég a fejlesztéssel bővítette szolgáltatási kínálatát, mellyel a tréning, konferencia turizmus célcsoportját célozza meg. A beruházás keretében 2 db új tréning terem épült, wellness bővítése valósult meg, és kapcsolódó eszközbeszerzés valósult meg. A projekt megvalósítása 2 új munkahelyet teremtett. A fejlesztés hozzájárult a szezonalitás kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez, a látogatószám növekedéséhez, a szolgáltatási kör bővítéséhez, minőségük növeléséhez, biztosítva az egész éves nyereséges működést. Az Átrium Agárdot vendégei kiváló minősítéssel értékelik, a szolgáltatás fejlesztésével, a szezon meghosszabbításával újabb jelentős célcsoport számára vált élvezetes, a pihenést, oktatást magas színvonalon kiszolgáló, egész évben jól kihasználható és közkedvelt helyszínné.
 

Megbízó: Mary Ker Kft.
A projekt címe: Folyamatos automata hosszú tészta gyártóvonal beszerzése  a MARY-KER Pasta Kft-nél 

A projekt költségvetése: 487 219 200 Ft
Támogatás összege: 97 082 228 Ft
Megvalósítási időszak: 2011 - 2013


Pályázati konstrukció: KMOP-1.2.1-11/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro,- kis- és középvállalkozások számára
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A Mary-Ker Pasta Kft. Közép-Európa egyik legkorszerűbb technológiai hátterével rendelkező tésztaüzeme. A cég gyártott termékeivel és jó minőségével elismerést szerzett a belföldi és nemzetközi piacokon. A pályázat keretében a tésztagyártási kapacitás bővítése érdekében egy új Pavan típusú automata folyamatos gyártóvonal beszerzésére került sor, melynek teljesítménye 1150 kg/h.

MegbízóODW-Elektrik Magyarország Kft.
A projekt címe: Munkahelyteremtő komplex beruházás az ODW-Elektrik Magyarország Kft-nél

A projekt költségvetése: 412 210 492 Ft
Támogatás összege: 103 331 277 Ft
Megvalósítási időszak: 2011 2013

Pályázati konstrukció: GOP-2011-2.1.3 – Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projekt keretében az ODW-ELEKTRIK MAGYARORSZÁG KFT. Szederkényi gyárának kapacitásbővítése valósult meg. Az új megrendelések kielégíthetősége érdekében szükségessé vált egy 1000 m2-t meghaladó alapterületű új üzemcsarnok építése, valamint a raktárbázis bővítése, a gyártáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzése. Megépült az új üzemcsarnok, elkészült a csarnok vezetőképes padlója, befejeződtek az épületgépészeti és villamos kivitelezési munkák, kiépítésre került az optikai és a számítógép hálózat is. E mellett megvalósult a raktárbővítés, valamint megépítésre került a betervezett külső kerítés is. Beszerzésre kerültek az új gyártósorokhoz tartozó eszközök teljes mértékben. A projektben betervezett 40 új munkavállaló felvétele teljes mértékben megtörtént.
 

Megbízó: TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A projekt címe: Technológia fejlesztés a szolgáltatási színvonal javítása érdekében a TARR Kft-nél

A projekt költségvetése: 339 349 585 Ft
Támogatás összege: 100 000 000 Ft
​Megvalósítási időszak: 2012 - 2014

Pályázati konstrukció: GOP-2.1.1-11/B - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
Feladataink: Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása

A projekt keretében a szolgáltatásnyújtás színvonalának emelése érdekében hálózati rendszer eszközök és hardver eszközök beszerzésére került sor. Az információs technológia fejlesztés (hardver) beszerzés projektelemen belül beszerzésre került 12 db notebook, illetve 20 db psion készülék és a 30 netbook. Az eszközbeszerzés keretében megvalósult a szekszárdi fejállomáson az IP alapú Appear TV StreamCore fejállomás rendszer kiépítése, illetve a 10G gerinchálózat kialakításához szükséges eszközök beszerzései és beüzemelései. Továbbá befejeződtek az optikai hálózatfejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok.
 

Vállalkozói referenciáink

Megbízó

A projekt címe

Elvégzett feladat

Pályázati konstrukció

A projekt költségvetése (Ft)

Támogatás összege(Ft)

Mecsekérc Zrt. Energetikai célú földtani kutatási projektek rendszerbizonytalanságának csökkentése a Mecsek-hegység déli előtere földtani modelljének validálása példáján Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása GINOP-2.1.1-15-2015-00616 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 1 767 306 218 986 301 837
Mecsekérc Zrt. Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása GINOP-2.2.1-15-2017-00102 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 2 663 081 537 1 473 956 236
Mecsekérc Zrt. A fenntartható geotermikus energiahasznosítás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése - I Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2011-1.1.1 – Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 458 510 124 251 891 580
Mecsekérc Zrt. Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 441 422 659 136 163 829
CODEBAR Catering Üzleti Szolgáltató Bt. Tréning és oktatási szolgáltatások fejlesztése az Átrium Agárd Tréning és Üdülőházban Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése  72 400 000  36 200 000
Mary Ker Kft. Folyamatos automata hosszú tészta gyártóvonal beszerzése a MARY-KER Pasta Kft-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása KMOP-1.2.1-11/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro,- kis- és középvállalkozások számára 487 219 200  97 082 228
ODW-Elektrik Magyarország Kft. Munkahelyteremtő komplex beruházás az ODW-Elektrik Magyarország Kft-nél  Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2011-2.1.3 – Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása 412 210 492 103 331 277
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Technológia fejlesztés a szolgáltatási színvonal javítása érdekében a TARR Kft-nél Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása); Teljes körű projektmenedzsment ellátása GOP-2.1.1-11/B - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 339 349 585 100 000 000

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

A nagyatádi távhő rendszer geotermikus energia ellátására irányuló fejlesztési projekt előkészítése

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

KEOP-4.10.0/B/12 - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

850 000 000

425 000 000

MSB Zrt.

Jól-lét az információs társadalomban

Esettanulmány-kötet összeállítása a 2007 és 2014 között futó K+F tevékenységeket támogató FP7 keretprogram sikeres nemzetközi projektjeiről, valamint a sikeres projektekhez kapcsolódó bestpractise-k bemutatása, ismertetése

TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása

 

495 389 829

495 389 829

Azúr Szórakoztatóközpont Szabadidő Szolgáltató Kft.

A Hotel Azúr épületkomplexum fűtés, hűtés és HMV rendszerének átalakítása geotermikus hőszivattyús rendszerre
Feladat: Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei elkészítése

Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése

KEOP-4.10.0/B/12 - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

411 570 126

246 942 075

Hotel Azúr Szállodaipari Zrt.

Hotel Azúr szolgáltatásainak fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-2.1.2-12 -  Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése

339 556 608

203 733 965

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

A Ferro-Flex Kft. komplex telephelyfejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2.1.1-11/B - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

289 275 622

98 629 085

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

A Ferro-Flex Kft. komplex telephelyfejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2.1.1-11/B - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

289 275 622

98 629 085

KONTAKT-Elektro Kft.

Üzemcsarnok bővítés a KONTAKT-Elektro Kft. Telephelyén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

193 290 108

59 885 984

KONTAKT-Elektro Kft.

Üzemcsarnok bővítés a KONTAKT-Elektro Kft. Telephelyén

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

193 290 108

59 885 984

STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft.

STRAUSS METAL Kft. termék- és technológia fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati és megvalósíthatósági adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

162 254 518

73 014 533

STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft.

STRAUSS METAL Kft. termék- és technológia fejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

GOP-2011-1.3.1/A – Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

162 254 518

73 014 533

Csuka Gabona Kft.

Élelmiszer biztonság fokozása gabona alapanyagok mikotoxin szennyezettségének csökkentésével

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

Nemzeti Technológia Program

132 985 000

78 755 000

Csuka Gabona Kft.

Élelmiszer biztonság fokozása gabona alapanyagok mikotoxin szennyezettségének csökkentésével

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

Nemzeti Technológia Program

132 985 000

78 755 000

Csuka Gabona Kft.

A Csuka Gabona Kft. technológia fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

120 072 100

50 000 000

Csuka Gabona Kft.

A Csuka Gabona Kft. technológia fejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

120 072 100

50 000 000

Geochem Kft.

Kockázati tőkebefektetés a Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nél.

Széchenyi Tőkebefektetési Alap konstrukciós pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése

Széchenyi Tőkebefektetési Alap

120 000 000

120 000 000

Mary Ker Kft.

Automata kartonozó berendezés beszerzése a Mary-KerPasta Kft-nél

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

KMOP-1.2.1-13/B - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro,- kis és középvállalkozások számára

114 311 367

45 724 546

KAPOSMÉRŐI KENYÉRGYÁR és CUKRÁSZÜZEM Kft

Édesipari üzem kialakítása a Kaposmérői Kenyérgyár és Cukrászüzem Kft. kaposvári fióktelepén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

109 131 206

54 565 603

KAPOSMÉRŐI KENYÉRGYÁR és CUKRÁSZÜZEM Kft

Édesipari üzem kialakítása a Kaposmérői Kenyérgyár és Cukrászüzem Kft. kaposvári fióktelepén

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

109 131 206

54 565 603

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Ferro-FlexKft.-nél

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2.1.1-11/B - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

100 698 789

35 244 576

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

TARR Kft. telephelyfejlesztése és eszközbeszerzés a magasabb szintű szolgáltatási színvonal érdekében

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

100 414 457

50 207 228

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

TARR Kft. telephelyfejlesztése és eszközbeszerzés a magasabb szintű szolgáltatási színvonal érdekében

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

100 414 457

50 207 228  

TINTA Tanácsadó Oktatási Innovációs Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Integrált projekt a turizmus, a színvonalas oktatási-képzési szolgáltatások és a kőtengerhez kapcsolódó turisztikai attrakciók fejlesztése érdekében Kővágóörsön

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség tábla, pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

98 250 600

49 125 000

TINTA Tanácsadó Oktatási Innovációs Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Integrált projekt a turizmus, a színvonalas oktatási-képzési szolgáltatások és a kőtengerhez kapcsolódó turisztikai attrakciók fejlesztése érdekében Kővágóörsön

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

KDOP-2.1.1/G-11 – Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

98 250 600

49 125 000

Tomolik Kft.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Tomolik Kft.
telephelyén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2.1.1-12/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára

71 285 771

28 514 308

Tomolik Kft.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Tomolik Kft.
telephelyén

Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

GOP-2.1.1-12/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára

71 285 771

28 514 308

BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft.

Új, Wafios B10-60 CNC csőhajlítógép beszerzése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GVOP-2005-2.1.1 – Kis- és középvállalkozások műszaki- technológiai hátterének fejlesztése

70 699 100

24 744 685

BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft.

Új, Wafios B10-60 CNC csőhajlítógép beszerzése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GVOP-2005-2.1.1 – Kis- és középvállalkozások műszaki- technológiai hátterének fejlesztése

70 699 100

24 744 685

VEGS Vasipari és Gépgyártó Kft.

A Vegs Kft. technológia fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2011-2.1.1/A- Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése

50 322 504

20 000 000

VEGS Vasipari és Gépgyártó Kft.

A Vegs Kft. technológia fejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

GOP-2011-2.1.1/A- Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése

50 322 504

20 000 000

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

A Ferro-Flex Kft. technológia fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

50 065 000

25 000 000

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

A Ferro-Flex Kft. technológia fejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2009-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

50 065 000 

25 000 000

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

Eszközbeszerzés a Ferro-Flex Kft-nél

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2009/2-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

49 999 940

24 999 970

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

Eszközbeszerzés a Ferro-Flex Kft-nél

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2009/2-2.1.1/A – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

49 999 940

24 999 970

Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

A Sellyei kistérségi járóbeteg-szakellátó központ humánerőforrás fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

TÁMOP-6.2.4.B-12/2 - Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés

49 949 448

49 949 448

Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

A Sellyei kistérségi járóbeteg-szakellátó központ humánerőforrás fejlesztése

Teljes körű nyilvánossági feladatok ellátása  (folyamatban)

TÁMOP-6.2.4.B-12/2 - Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés

49 949 448

49 949 448

Erdőgazdaság Azokért, Akik az Erdőért Alapítvány

Ökocentrum kialakítása Kaszóban I. ütem

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap - turisztikai tevékenységek ösztönzése

49 651 754

49 651 754

Erdőgazdaság Azokért, Akik az Erdőért Alapítvány

Ökocentrum kialakítása Kaszóban I. ütem

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap - turisztikai tevékenységek ösztönzése

49 651 754

49 651 754

'BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK'' Nemesacélmegmunkáló és Kereskedelmi Kft.

A Bódis Kft. telephelyének fejlesztése új üzemcsarnok építésével, a termelés bővítéséhez szükséges gép beszerzésével

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

49 024 300

29 414 580

'BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK'' Nemesacélmegmunkáló és Kereskedelmi Kft.

A Bódis Kft. telephelyének fejlesztése új üzemcsarnok építésével, a termelés bővítéséhez szükséges gép beszerzésével

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

49 024 300

29 414 580

KAPINYA-NÉMETH Bt.

A Kapinya-Németh Bt. Dugard Eagle HBM-4 típusú horizontál CNC fúró-marómű beszerzése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2007-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

44 990 000

10 000 000

KAPINYA-NÉMETH Bt.

A Kapinya-Németh Bt. Dugard Eagle HBM-4 típusú horizontál CNC fúró-marómű beszerzése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2007-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

44 990 000

10 000 000

TANK-SZER Kft.

Töltőállomás és autómosó kialakítása a TANK-SZER Kft. nagyatádi telephelyén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2007-2.1.2/B – Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis-és középvállalkozások számára

43 885 000

16 554 000

TANK-SZER Kft.

Töltőállomás és autómosó kialakítása a TANK-SZER Kft. nagyatádi telephelyén

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2007-2.1.2/B – Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis-és középvállalkozások számára

43 885 000

16 554 000

TANK-SZER Kft.

A Tank-Szer  Kft.  komplex technológia-fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2.1.1-12/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára

42 622 505

17 049 002

TANK-SZER Kft.

A Tank-Szer  Kft.  komplex technológia-fejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

GOP-2.1.1-12/B - Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára

42 622 505 Ft

17 049 002

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

Hegesztő robotrendszer beszerzés a Ferro-FlexKft.-nél

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

39 321 000 F

25 000 000

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A TARR Kft. technológia fejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

38 627 250

25 000 000

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A TARR Kft. technológia fejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

38 627 250

25 000 000

Geochem Kft.

Technológiai fejlesztés és szellemi eszköz menedzsment rendszer bevezetése a GEOCHEM Kft-nél

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-1.3.1-11/C

38 400 000

24 960 000

Greksza Kft.

Technológia fejlesztés a Greksza Kft. majsi telephelyén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

37 912 118

24 642 876

Mary Ker Kft.

Rövid tészta csomagoló vonal beszerzés a MARY-KER Pasta
Kft-nél

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

KMOP-1.1.4-11/B - Innovációs eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére

37 304 830

24 248 139

Mary Ker Kft.

Rövid tészta csomagoló vonal beszerzés a MARY-KER Pasta
Kft-nél

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

KMOP-1.1.4-11/B - Innovációs eredmények hasznosításának
támogatása KKV-k részére

37 304 830

24 248 139

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

A Ferro-Flex Kft. Telephelyfejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

TRFC/2008

37 126 876

10 637 591

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

A Ferro-Flex Kft. Telephelyfejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

TRFC/2008

37 126 876

10 637 591

Antal Forgácsoló Kft.

Technológiai színvonal fejlesztése az Antal Kft.-nél

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

36 960 360

24 024 234

Antal Forgácsoló Kft.

Technológiai színvonal fejlesztése az Antal Kft.-nél

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

GOP-2011-1.3.1/C- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

36 960 360

24 024 234

STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft.

A Strauss Metal Kft. Komplex telephelyfejlesztése új gyártócsarnok építésével és eszközök beszerzésével

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

36 270 581

20 633 159

STRAUSS METAL Biztonságtechnika Kft.

A Strauss Metal Kft. Komplex telephelyfejlesztése új gyártócsarnok építésével és eszközök beszerzésével

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

36 270 581

20 633 159

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

Festő-szárító és szárító kabin beszerzés a minőség javítása érdekében

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-1.3.1-11/C - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

36 000 000

23 400 000

Ferro-Flex Gép- és Szerkezetgyártó Kft.

Festő-szárító és szárító kabin beszerzés a minőség javítása érdekében

Teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

GOP-1.3.1-11/C - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére

36 000 000

23 400 000

TANK-SZER Kft.

A TANK-SZER KFT technológiafejlesztése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2011-2.1.1/A – Mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

29 668 000

11 867 200

Geochem Kft.

Laboratórium bővítés a Geochem Kft. kővágószőlősi telephelyén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

19 186 736

11 512 041

Geochem Kft.

Laboratórium bővítés a Geochem Kft. kővágószőlősi telephelyén

Teljes körű projektmenedzsment ellátása (folyamatban)

DDOP-1.1.1/D-14 – Telephelyfejlesztés a területi kohézióért

19 186 736

11 512 041

TANK-SZER Kft.

A TANK-SZER Kft. Eszközbeszerzése

A TANK-SZER Kft. Eszközbeszerzése

GOP-2010-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

16 830 000

6 547 000

TANK-SZER Kft.

A TANK-SZER Kft. Eszközbeszerzése

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2010-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

16 830 000

6 547 000

Lőrinc Med Nonprofit Kft.

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és védőnői szolgáltatás fejlesztése a LŐRINC-MED Nkft. szolgáltatási területén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-3.1.3/G-13 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése

16 816 900

16 816 900

Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás fejlesztése "AZ ORMÁNSÁG-EGÉSZSÉGÉÉRT" Nkft. szolgáltatási területén

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

DDOP-3.1.3/G-13 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése

16 816 900

16 816 900

TANK-SZER Kft.

A TANK-SZER KFT technológiafejlesztése

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése (pályázati adatlap, mellékletek összeállítása)

GOP-2008-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

9 618 700

3 847 480

TANK-SZER Kft.

„A TANK-SZER KFT technológiafejlesztése”

Teljes körű projektmenedzsment ellátása

GOP-2008-2.1.1/A – Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

9 618 700

3 847 480

Geochem Kft.

Alkalmazott Földtudományi Klaszter egyedi fejlesztési igényeire szabott klaszter pályázati kézikönyv kidolgozása

Vállalati Tanácsadás - Alkalmazott Földtudományi Klaszter egyedi fejlesztési igényeire szabott klaszter pályázati kézikönyv kidolgozása és az ehhez kapcsolódó szakma-specifikus tanácsadás nyújtása

DDOP-1.1.2-10-2010-0001 Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet – vállalati tanácsadás a dél-dunántúli régióban

5 000 000

2 500 000

Hotel Azúr Szállodaipari Zrt.

Energia racionalizációs fejlesztési program kidolgozása

Vállalati Tanácsadás - Energia racionalizációs fejlesztési program kidolgozása és az ehhez kapcsolódó szakma-specifikus tanácsadás nyújtása

DDOP-1.1.2-10-2010-0001 Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet – vállalati tanácsadás a dél-dunántúli régióban

2 000 000

1 000 000

Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése
RÓLUNK MONDTÁK
Molnár János,
Ügyvezető igazgató
Hirth Ferenc,
Ügyvezető igazgató
Dr. Fedor Ferenc, Ügyvezető 
Ormai István,
Nagyatád Város Polgármestere